P

Postanom
Blog

Pazarlama ve Pazarlama Kavramları

Bu yazımızda pazarlama ve pazarlama kavramlarını, pazarlama karması unsurlarının, internetteki pazarlamada konumlarını, tutundurma stratejileri ve bazı reklam ve pazarlama türlerini yazacağız.Pazarlama pazar araştırması marka yönetimi müşteri hizmetleri Reklam gibi çeşitli görevleri kapsayan bir işlevdir. Aynı zamanda işletmelere rehberlik eden müşteri odaklı bir felsefe anlamı taşır. E-pazarlama veya internet pazarlama İsa pazarlama amaçlarına ulaşmak ya da Çağdaş anlayışları ad destek olmak için yeni teknolojilerin kullanılmasıdır. Kimi araştırmacıların e-pazarlama internetle sinirli Hep kimilerinin de internetin dışında elektronik satış Bilgisayar Temelli müşteri tabanında e-pazarlama olarak tanımladığı söyleme söyleyebiliriz. Bununla birlikte genellikle ev pazarlamayı mümkün kılan temel unsur internet işletmelerin e pazarlamayı harekete geçirmelerinin ilk yolu Bir web sitesine sahip olmak ve sahip oldukları web sitelerini çekici hale getirerek tüketicilerin bu sitelerde uzun süreler kalmasını sağlamaktır. Internette pazarlamanın geleneksel pazarlamadan farklı yönlerini bilgi ilişki hedefleme iletişim ulaşılabilirlik ve müşteri olmak üzere 6 alanda grupla ya biliriz geleneksel pazarlama da daha az bilgi ayrıntısı olması ve bu bilgilerin müşteriye daha az ulaşması söz konusuyken internetle daha çok bilginin olmasının yanında bu bilgilerin daha çok kişiye ulaşması da mümkündür. Müşteri ilişkileri açısından farklara baktığımızda geleneksel pazarlama da firma ve müşteri arasındaki ilişkiler bir aracı ile gerçekleşirkenInternet pazarlamasında bu ilişki doğrudan gerçekleşmektedir. 3 fark olan hedefleme alanında geleneksel pazarlamanın daha çok demografik verileri kullandığını internet pazarlamasının sağ internet kullanma alışkanlıkları gibi çeşitli davranış kalıpları ile ilgilendiğini belirtebiliriz. Geleneksel pazarlama iletişimi ele aldığımızda kitle iletişimi ve ürünü tüketiciye etme yönlü reklamlarla sunma söz konusudur. Ancak internet pazarlamasında daha kişiselleşmiş ve tüketici tüketici etkilemeye yönelik reklamlar yer almaktadır. Ulaşılabilirlik Bu karşılaştırmada de ineceğimiz 5 boyuttur. Geleneksel mağazalar Coğrafi olarak kısıtlı olduğundan tüketicilerin ürüne ulaşmalarını gerektirmekte saatleri sınırlı olmak tüketicilerin ürünlere ulaşımı dar bir şekilde gerçekleşmektedir. Internete baktığımızda ise 7 gün 24 Saat 1 ulaşılabilirlik vardır. Son olarak müşteriye karşılaştırdığı mı? geleneksel pazarlamadan edilgen internette ise daha etkin bir yapıya sahip olduklarını söyleyebiliriz işletmelerde pazarlamadan çeşidi düzeylerde faydalanmaktadır lar bunları iletişim düzeyi işlem düzeyi ve transformasyon düzeyi olarak üçe ayırabiliriz internetin işletmelere birçok fırsat sunduğunu ve bunlar arasında pazarlamaya sunulan fırsatlarında oldukça önemli olduğunu belirtebiliriz bu fırsatları 4 grupta ele alabiliriz ilk fırsat pazara nüfuz etme konusundadır işletmelerin reklamlarla ya da görsel çeşitlilik yaratarak ürünlerinin pazarda daha çok satılması bu konuda örnek verilebilir iki fırsat pazar geliştirme başındadır internet ile birlikte farklı ülkelerde satış altyapısı oluşturmak sizin ürünlerin yeni pazarlara satılması mümkün olabilecektir ürün geliştirme konusundaki fayda bir diğer örnektir yeni ürün ve hizmetlerin özellikle bilgiye dayalı ürünlerin internet aracılığıyla geliştirilmesi söz konusudur. Olabilmektedir. Son fayda İsa farklılaşma Iğdır Burada da yeni pazarlara satmak için yeni ürünlerin geliştirilmesi gibi konular karşımıza çıkacaktır. Pazarlama karması dört unsurdan oluşmaktadır. Bunlar ürün fiyat dağıtım ve tutundurma dır. İngilizce baş harfleri p harfi ile başladığından pazarlamanın 4p si olarak tanımlanmaktadır. Bu karma internet pazarlaması altında ele alarak devam edebiliriz. Internet bilgiye dayalı yeni ürünler ortaya çıkarması ile beraber çeşitli ürünlerin pikselleşmesi ne de yardımcı olmaktadır. Fiziksel ürünlerin pazarlanması mı yanında internetin daha çok elektronik ortamdaki ürünleri de sunduğunu söyleyebiliriz. Tüketiciler internet ile birlikte geleneksel mağazalara kıyasla daha az zamanda çok ürüne ulaşabilmekte fiyat karşılaştırması yapabilmektedir. Bu tür özellikler tüketici olarak bizler için avantaj sağlamaktadırlar Elektronik ticaret hem müşteri olarak bizlere hem deFarklı bir yer anlayışına yerleştirmiştir. Günümüzde fiziki anlamda mağazası olmadan sadece sanal ortamda satış yapan firmalar nedeniyle geleneksel fiziki ortam kavramı değişmektedir. Internet çekme yönü olmasının yanında etkileşime de olanak sağlayan bir yapıdadır. Bu gibi özellikleriyle geleneksel pazarlama iletişimi yapısında yapısını da oldukça farklıdır. Ilk tutundurma aracı online reklamlar Iğdır Bir web sitesinin ziyaretçilerini arttırmasının öncelikli yolu görsel yönünden zengin çeşitli reklamlarla tüketicileri çekmektir. Online reklamlarda denilen bu reklamlar alıcılarını görsel duyularına hitap ederek web sitesinde fazla zaman geçirmesine yol açarlar. Online reklamları genel olarak iki türde almaktayız. Bunlar gösterim bazlı reklamlar ve tıklama bazlı rakamlardır gösterim bazlı reklamlar sayfa gösterme başına oluşan maliyetle simgelenen reklam  odelleridir. Bunlara örnek olarak Pop up reklamlar ve beni reklamlar dır. Bu tür reklamlar web sitesine ücret karşılığında yerleştirilir ve böylece siteye giren kişiler ilgi duyduğu reklamlara tıkladığında reklam verilen anasayfa yönlendirelim tüketiciler bu sitelere çekilir pazarlama yöneticileri beni reklamlarla çeşitli amaçlar güzeller bunlar içerik ulaştırmak alışverişe olanak sağlamak tutumları şekillendirme tepki oluşturma müşteri elde et tutmayı teşvik etmedir. Tıklama bazlı reklamlar sa reklam veren sitede yayınlanan reklamları tıklandığında bir para öder aracımız sağ bültenler ve eposta iletişimidir. E-postalar internet üzerinde binlerce kişiye ulaşması açısından hem ölçülebilen hem de etkili bir yöntem olması açısından en çok kullanılan kitlesel medyadır. Bununla birlikte işletmeler ürünleri ile ilgili müşteri bilgilendirmek için ev bültenler oluşturmakta Eposta aracılığıyla çoğu tüketici ulaşmaktadır. Lar sıklıkla kullanılan bir pazarlama yöntemi olan viral pazarlama sahip olduğumuz bir ürün hakkında Olumlu ya da olumsuz düşüncelerimizi yakın çevremizde söyleyerek o ürün hakkında kişileri bilgilendirmek olarak tanımlayabiliriz. Son olarak sosyal pazarlama İsa Özellikle sosyal medya araçlarının kullanılması ile gerçekleşmektedir. Özellikle sosyal medyayı etkin bir şekilde kullanan tüketici sayısı arttıkça firmalarda pazarlama stratejileri bu yönde geliştirmektedir. Ler Evet arkadaşlar Elektronik ticaret dersi kapsamında e-pazarlama konusunu değerlendirdiğimiz programının sonuna geldik. Bu yazımızda sizlere pazarlama ve pazarlama kavramlarını pazarlama karması unsurlarının internetteki pazarlamada konumlarını tutundurma stratejilerine ve bazı Reklam ve pazarlama türlerine tanıtmaya çalıştık bir sonraki programımızda Elektronik ticaret ve ilgili hukuki düzenlemeler konusunu paylaşacağız. 

 

Loading