P

Postanom
Blog

İnternet ve Mobil Pazarlama

İnternet ve mobil pazarlama  programında Türkiye'de internet ve mobil pazarlama konusunu ele alacağız. Mobil pazarlamanın sınıflandırmasında bahsedip geleneksel Pazarlama ile arasındaki farkları açıklayacağız. Ayrıca Türkiye'deki örnekleri inceleyeceğiz. Öncelikle Türkiye'de internetin gelişimini kısaca bir göz atalım. Ülkemizde ilk internet bağlantısı 1993 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde gerçekleşti. Daha sonra Ege Üniversitesi ve yavaş yavaş diğer üniversiteleri yayıldı. Ardından da servis sağlayıcıların çoğalmasıyla tüm ülkede kullanılmaya başlandı. Günümüzde internet mobil cihazlar aracılığıyla da erişilir durumda Dolayısıyla mobil pazarlama da yaygın bir şekilde kullanılıyor. Mobil pazarlamanın pek çok tanımını yapmak mümkündür. Ancak hepsinin ortak Bir tanımlama yapabiliriz. Mobil cihazlar aracılığıyla herhangi bir ağ üzerinden interaktif biçimde kullanıcılarla iletişime geçiren uygulamaların tümüdür diyebiliriz. Genç ve dinamik yapısı sebebiyle bu pazarlama alındı. Sınıflandırmak biraz zordur. Bununla birlikte üç temel başlıktan söz edilebilir. Bunlar mobil pazarlama yi destekleyen teknoloji altyapısı mobil pazarlama da araç olarak kullanılan yazılım ve mobil pazarlamanın başlatılmasında önce tarafın kim olduğu dur mobil pazarlama açısından teknoloji alt yapısı ile ilgili sınıflandırma üç farklı grupta toplanabilir. Bunlardan ilki olan mobil Taşıyıcı ağlarla müşteri kitlesine her zaman her yerde Ulaşmak mümkündür. 2 kablosuz ağ Vardır üçüncü ve sonuncusu ise lokal frekansları ifade eder lokal frekans bağlantıları Kısa mesafe içinde birbirini gören cihazlar arasında bağlantı Kur'an teknolojiler dir. Mobil pazarlama sınıflandırması grubu olan araçlar sınıfı mobil pazarlama da kullanılan araçları ifade eder. Bunların başlıcaları kısa mesaj multimedya mesajı mobil internet etkileşimli ses yanıt sistemi mobil ve mobil sosyal ağlar olarak sıralanabilir. Son sınıfta önce tarafta ilgili olan maddedir. Burada kastedilen temel olgu interaktif yani etkileşimi süreçte kimin önce olduğu ile ilgilidir. Geleneksel pazarlama da bu özelliği göremeyiz. Mobil pazarlama ise en önemli başlıklardan biridir. Etkileşimlilik kavramını ek olarak değerlendirilen temel iki unsur daha vardır. Bunlar itme yönlü ve çekme yönlü olarak ifade edilir. Örneğin SMS ve MMS itme işlemine Uygundur Mobile belirler ise stratejisinde yer alır. Etkileşimli olanlara da zil sesi ekran koruyucu ya da mobil oyunlara örnek verebiliriz. Son yıllarda sosyal medya içeriklerinin birçoğunun mobil versiyonu Lada sahibiz kullanıcılar olarak Bizler Facebook Twitter YouTube gibi sosyal medya siteleri mobil versiyonlarına da kolaylıkla girip paylaşımlar  yapabiliyoruz. Bu da yeni bir kavram ortaya çıkarıyor. Bu kavramada paylaşım diyoruz. Evet arkadaşlar mobil pazarlama Sınıflandırmasını açıkladık. Genel olarak mobil pazarlama daha çok kullanıcı izinli doğrudan pazarlama özelliğine sahiptir. Ayrıca geleneksel pazarlama arasında farklar bulunur. Şimdi de bu farklardan bahsedelim aralarındaki en belirgin fark mobil pazarlamanın temel olarak bireysel bir pazarlama sürecini içermesidir.Yasal düzenlemeler çerçevesinde Hem internet hem de mobil pazarlama için kullanıcılardan izin alma zorunluluğu vardır. Mobil pazarlama da veritabanı yoluyla satış söz konusudur. Müşterilerin isim adres ve tüketim davranışları ile ilgili bilgiler saptanır geleneksel pazarlama dayısı Hedef kitle geniş gruplardır. Ortak demografik ve psikografik özellikleri paylaşan alıcılara kitlesel olarak satış yapılır. Mobil pazarlama da kişilere cep telefonları gibi kişisel bir araçtan ulaşılır. Ayrıca kapılarında sağlanan dağıtım ürününe ekstra bir değer Katar geleneksel pazarlama dayısı kişilere cep telefonundan Ulaşım ve kapılarında sağlanan bir dağıtım yoktur. Mobil pazarlamada araç yani cep telefonu pazar alanıdır. Pazarlanan ürün tüm süreç boyunca kontrol edilebilir. Geleneksel pazarlama Pazar alanı perakendeciler dir ürün dağıtım kanallarında girdiği anda kontrol kaybedilir mobil pazarlama hedeflenmiş medyayı kullanır tüketici yüksek kavramı riski taşır yani ürünleri görmeden alır aynı zamanda başvuru ve yardım uzaktır geleneksel pazarlama İsa kitlesel mi kullanır daha az risk eseridir ürünle doğrudan temas halindedir ve doğrudan yardım alınır görüntülü üzere mobil pazarlama ve geleneksel pazarlama arasında oldukça fazla fark bulunur bu farklar iki ayrı pazarlama tür içinde hem olumlu hem de olumsuz yönler Barındırır genç ve dinamik bir alan olan mobil pazarlamanın Gün geçtikçe bu farkları artırarak devam ettirmesi kaçınılmazdır Türkiye'ye dönersek oldukça fazla sayıda başarılı mobil kampanya örneği bulabiliriz firmalar mobil pazar öneminin farkındadır en iyi örnekleri incelemek isterseniz sahibinden.com mobil versiyonuna bakabilirsiniz Ayrıca Flo firmasının popüler mobil uygulaması et için gerçekleştirdiği kampanya dikkat çekicidir . Farklı bir anlatımda görüşmek üzere. 

 

Loading